Çevre ve İş Güvenliği Yönetim Sistemleri

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmamız, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini gönüllü ve bilinçli olarak uygulamaya kararlıdır. Temel amacımız, varlığımızı insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden sürdürmek, gelecek kuşaklara yaşanabilir, sağlıklı ve temiz bir çevre bırakmaktır.

Teknik Makina olarak;

  • Etkin kullanım, geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme faaliyetlerini destekleyerek, enerji ve diğer doğal kaynakların tüketimini en aza indirgemeyi, 
  • İş kazaları ve meslek hastalıklarının olmadığı, iş kazalarına sebep olabilecek olayların analiz edildiği ve sürekli azaldığı bir çalışma ortamına ulaşmak için gereken faaliyetleri planlamayı ve gerçekleştirmeyi; 
  • İSİG/Çevre amaç ve hedeflerimize ulaşmak için sürekli gelişen bir performansa göre hareket etmeyi, 
  • Çevresel risklerimizi kontrol ederek ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı, 
  • Her türlü faaliyet sonucunda ürünlerimizin yaşam döngüsü içerisindeki tüm taraflarını göz önünde bulundurarak çevre (hava, su, toprak) kirliliğine neden olabilecek atık oluşumunun azaltılmasını ve yasal şekilde bertaraf edilmesini, 
  • İSİG/Çevre yönetimleri kapsamında yapılan tüm çalışmalarımızı, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve ziyaretçilerimiz ile paylaşarak katılımlarını sağlamayı, 
  • Çevre ve iş sağlığı güvenliği ile ilgili tüm kanun, yönetmelik mevzuat ve düzenlemelere uymayı,

Taahhüt ediyoruz.