Etik Kurallarımız

Çoçuk İşçiliği Önleme:

Firmamız, çocuk işçi çalıştırmaz, genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket eder.


Gizlilik:

Firmamız, kendisine ait ticari, mali ve diğer bilgileri, personel özlük haklarına ait bilgileri, çalışan, müşteri ve paydaşlarımızın kişisel verileri ile üçüncü şahıslarla yapılan "gizlilik anlaşmaları" çerçevesinde korumakla yükümlü olduğumuz bilgileri kanun ve yasal yönetmeliklere uygun şekilde korumayı taahhüt eder.


Ayrımcılığın Önlenmesi:

Firmamız, tüm çalışanlarına eşit fırsatlar sunar ve çalışanlarına karşı ayrımcılık yapmaz.


Güvensiz Çalışmayı Önleme:

Firmamız, çalışanlarına psikolojik ya da fiziksel kaba davranışta bulunmaz.


Rüşvet/Yolsuzluk:

Firmamız, gerek müşteri firmalardan gerekse tedarikçi firmalardan hiçbir şekilde rüşvet ve çıkar sağlamaya müsaade göstermez.


İş Sağlığı ve Güvenliği:

Firmamız, gerekli önlemleri alarak sağlıklı ve güvenilir çalışma ortamları sağlar.


Bilgi Uçurma ve Misillemeye Karşı Koruma:

Firmamız, etik-dışı olay, davranış ve faaliyetlerin, gerekli önlemlerin alınması amacıyla gerek işletme içi, yeterli gelmediği takdirde de işletme dışına bildirilmesini teşvik eder, bildiricileri ve haklarını koruma altına alır.


Zorla Çalışmayı Önleme:

Firmamız, zorla ve zorunlu işçi çalıştırmaz.


Çıkar Çatışmaları:

Firmamız; bireylerin; kişisel, finansal veya diğer hususlarda, mesleki muhakeme ve tarafsızlığı etkileme veya bunlardan ödün verme potansiyeline sahip olduğu çıkar çatışmalarına izin vermez.​