Kalite Politikası

Teknik Makina Kalite Politikaları;

  • "Sıfır Hata" prensibi ile ilgili tarafların (müşteri,tedarikçi v.b) ihtiyaç ve beklentilerini en üst düzeyde yerine getirecek politikalar geliştirmeyi ve bu faaliyetleri desteklemek suretiyle dünya pazarlarındaki varlığının sürekli olmasını sağlamayı,
  • İç ve dış iletişimi modern teknolojilerle destekleyerek kesintiye uğratmadan yerine getirmeyi ve geliştirmeyi,
  • Kalite Yönetim Sistemi içerisinde risk ve fırsatları değerlendirerek ilgili taraf beklentilerine karşılık vermeyi,
  • Kalite hedeflerini sürekli iyileştirecek planlı çalışmaları yerine getirmeyi,
  • Sosyal Sorumluluk ile Çevre ve İSG Politikası gerekliliklerine uymayı,
  • Kalite yönetim sistemlerinin uygulanabilir şartlarını yerine getirmeyi, geliştirmek için gerekli kaynakları sağlamayı,
  • İyi eğitimli, kültürlü, çağdaş dünya görüşüne sahip, çağdaş insan gücü ile rekabet gücümüzü dünya pazarında arttırmayı,
  • Şirket kültürümüzü dünya sanayi kültürüyle entegre etmeyi ve topluma saygılı, örnek bir kuruluş olmayı,

Taahhüt ederiz.

c-users-ibrahim-cingu-desktop-gecici-kalite_pol_2